s8ka120b-sua15ix-v12-1.png


Speed Control Induction Motor (180W □90mm)

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ)
- Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục
- Dừng lại trong 2 giây khi tắt
- Overrun: 30~40 times
- Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)


 

  • Công suất: 180W vuông 90mm;
  • Single Phase 220V 60Hz;
  • Single Phase 220V 60Hz