rs4-series-geared-motor.png

Motor series RS32B

Code sản phẩm :

  • MODEL NO. “A”                     “B”                  WEIGHT(kg)
  • RS42□□□□  78.8                 [3.102]             43.8 [1.724]
  • RS43□□□□  0.39 88.4        [3.480]             53.4 [2.102]
  • RS44□□□□  0.43 93.5        [3.681]             58.5 [2.303]
  • RS45□□□□  0.50 101.1      [3.980]             66.1 [2.602]
  • RS46□□□□  0.54 110.0      [4.331]             75.0 [2.953] 0.58 R

 

Màu sắc chỉ ra rằng trục ra của động cơ có bánh răng quay theo cùng hướng với trục ra của động cơ.
Những người khác cho biết xoay theo hướng ngược lại.

Không tải rpm bằng Motor không tải rpm chia cho tỷ lệ bánh răng. Tốc độ quay thực tế ít hơn 2-20% so với giá trị hiển thị theo tải