motor-s9i40galt-head-s9i40gal-t1-1.png

 MOTOR MODEL: S7I15GA-T   

 HEAD MODEL: S7I15GB-T

  • Các tụ phù hợp sẽ được sử dụng theo điện áp cho loại S7R15GE-T vì kích thước của tụ điện khác với các điện áp khác nhau. Sự cố có thể xảy ra khi không được sử dụng đúng. Tụ cho 115V sẽ được cung cấp nếu không điện áp yêu cầu được thông báo.
  • CE được đánh dấu ở cuối của mô hình chỉ ra rằng nó được bảo vệ nhiệt loại đã nhận được CE. S7R15GE-TCE chỉ khả dụng cho đặc tả 115V.
  • TP đánh dấu ở cuối tên mô hình chỉ ra rằng đó là động cơ tiêu chuẩn với gắn nhiệt Bảo vệ.
  • S7R15GE-T, S7R15GX-T được bảo vệ nhiệt với kiểu gắn trên TP.
  • Trên dữ liệu được đo bằng phanh ma sát gắn kết.
  • "L" hoặc Loại "H" không áp dụng cho động cơ dưới 40W.

 

Các dòng tương tự :

S7I15GA-T

S7I15GB-T

S7I15GC-T

S7I15GD-T

S7I15GX-T

S7I15GX-TCE

S7R15GA-T

REVERSIBLE MOTOR - 30MINUTES RATING

S7R15GA-T(TP)

S7R15GA-TCE

S7R15GB-T

S7R15GB-T(TP)

S7R15GB-TCE

S7R15GC-T

S7R15GC-T(TP)

S7R15GC-TCE

S7R15GD-T

S7R15GD-T(TP)

S7R15GD-TCE

S7R15GE-T

S7R15GE-TCE

S7R15GX-T

S7R15GX-TCE