motor-s9i60galt-head-s9i60gal-t1.png

 MOTOR MODEL: S9I60GALT

 HEAD MODEL: S9I60GAL-T1

  • CE được đánh dấu ở cuối của mô hình chỉ ra rằng nó được bảo vệ nhiệt loại đã nhận được CE với built-in TP.

 

  • TP đánh dấu ở cuối tên mô hình chỉ ra rằng đó là động cơ tiêu chuẩn với gắn nhiệt Bảo vệ.

 

 

  • S9I40GX, S9I40GX-T, S9I40GS-T được bảo vệ nhiệt với kiểu gắn trên TP.

 

  • () dùng để đánh dấu 'L'type or' H '. 'L'nên được sử dụng với bánh răng' L'và 'H'should được sử dụng với gearhead' H '.

 

Đối với động cơ 380V ~ 440V ba pha, hãy thận trọng khi sử dụng Biến tần. Khi sử dụng biến tần, cách điện của dây cuộn trở nên nóng và có thể gây hư hỏng

để động cơ.

Các dòng tương tự :

S9I60GA( )-T

S9I60GA( )-T1

S9I60GB( )-T

S9I60GB( )-T1

S9I60GC( )-T

S9I60GC( )-T1

S9I60GD( )-T

S9I60GD( )-T1

S9I60GX( )-T

S9I60GX( )-T1

S9I60GX( )-TCE

S9I60GX( )-T1CE

S9I60GU( )-T

S9I60GU( )-T1

S9I60GU( )-TCE

S9I60GU( )-T1CE

S9I60GT( )-T

S9I60GT( )-T1

S9I60GT( )-TCE

S9I60GT( )-T1CE

S9I60GS( )-T

S9I60GS( )-T1

S9I60GS( )-TCE

S9I60GS( )-T1CE