bldc-geared-motor-x-tor.png

MEDICAL DC MOTOR

  • Bằng cách so sánh tín hiệu phản hồi và tham chiếu tốc độ cài đặt trong động cơ. Điều này cho phép hoạt động ổn định từ tốc độ thấp đến tốc độ cao trong khi moment mô men tải thay đổi.
  • Ngoài ra, trong phạm vi mômen toàn bộ từ mô men không tải đến mômen định mức, có thể điều khiển tốc độ trong phạm vi rộng
  • Do Rotor nam châm vĩnh cửu, động cơ BLDC cắt giảm mất điện 50% so với động cơ cảm ứng AC. Nhờ vào điều này, động cơ trở nên nhỏ hơn kích thước trong khi tạo ra cùng lượng đầu ra. 42.5mm (1.67in) [□ 60 (2.36), □ 80 (□ 3.15)],57mm (2,24in) [□ 90 (3,54)].

Kết nối dễ dàng

  • Motor có thể hoạt động đơn giản bằng cách kết nối motor connector với Bộ điều khiển.