motor-s6i06ga-v12.png

Speed Control Induction Motor (6W □80mm)

Motor S6I06GA-V12

Động cơ điều khiển tốc độ (Động cơ có đuôi phản hồi tốc độ)
- Điều khiển tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển, có thể hoạt động liên tục
- Dừng lại trong 2 giây khi tắt
- Overrun: 30~40 times
- Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)
 

  • Công suất: 06W vuông 60mm;
  • Single Phase 110V 60Hz;
  • Single Phase 220V 60Hz;
  • Single Phase 230V 50Hz