motor-dk4a430d-dk4e32d.png

Motor DK4A430D/DK4E32D

Thông số Kỹ thuật

 • Item: DC Gearmotor
 • Loại: Tròn song song
 • Điện áp định mức: 12 VDC
 • RPM đặt tên: 6.0
 • Mômen tải đầy (trong-lbs.): 50
 • Nhập HP: 1/30
 • Tốc độ bánh răng: 430: 1
 • Amps tải đầy đủ: 3.1
 • Lớp cách điện: B
 • Bảo vệ Nhiệt: Không
 • Môi trường xung quanh (C): 40
 • Phê chuẩn: Có thể quay lại
 • Lắp đặt: Tất cả vị trí

Code tương tự :

 • DK4A430D
 • DK4A279D
 • DK4A144D
 • DK4A103D
 • DK4A64D
 • DK4A32D
 • DK4E430D
 • DK4E279D
 • DK4E144D
 • DK4E103D
 • DK4E64D
 • DK4E32D
 • DK4E32D
 • DK4E64D
 • DK4E103D
 • DK4E144D
 • DK4E279D
 • DK4E430D
 • DK4A32D
 • DK4A64D
 • DK4A103D