motor-model-s6i06ga-t.png

MOTOR MODEL: S6I06GA-T

- Thích hợp cho hoạt động thường xuyên đảo chiều nhanh
- Tốc độ có thể thay đổi khi dùng bộ điều khiển tốc độ
- Gắn thêm quạt đuôi động cơ áp dụng cho công suất từ 60W trở lên
- Không có hộp đấu điện (đấu nối bằng dây) hoặc có hộp đấu điện
- Dừng lại trong 0,5 giây khi tắt
- Overrun: 5~6 times
- Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)
- Công suất: 40W vuông 90mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz