s6r06g-s6a3-s6a250.png

MOTOR MODEL: S6R06G

HEAD MODEL: S6A3 ~ S6A250

S6R06GE được chứng nhận UL (loại UL FILE No. E172722) được bảo vệ chống trở kháng.

Các tụ phù hợp sẽ được sử dụng theo điện áp cho loại S6R06GE vì kích thước của tụ điện khác với các điện áp khác nhau. Sự cố có thể xảy ra

khi không được sử dụng đúng. Tụ cho 115V sẽ được cung cấp nếu không điện áp yêu cầu được thông báo.

CE được đánh dấu ở cuối của mô hình chỉ ra rằng đó là loại impedance bảo vệ đã nhận được CE. S6R06GECE chỉ khả dụng cho đặc tả 115V.

Dữ liệu được đo bằng phanh ma sát.

"L" hoặc Loại "H" không áp dụng cho động cơ dưới 40W

Các dòng tương tự :

S6R06GA

S6R06GACE

S6R06GB

S6R06GBCE

S6R06GC

S6R06GCCE

S6R06GD

S6R06GDCE

S6R06GE

S6R06GECE

S6R06GX

S6R06GXCE

 

 

MOTOR MODELS6R06G

HEAD MODELS6A3 ~ S6A250