cong-tac-phao-kieu-ff10bhm-f10ceqf-ff10clo.png

Công tắc phao gắn bên FF
Dòng FF là một công tắc mức phao từ được thiết kế đặc biệt để gắn ở mặt bên của một chiếc tàu có hướng nằm ngang. Nó phù hợp cho sử dụng công nghiệp với một loạt các chất lỏng, nơi công tắc mức phao sẽ hoạt động với mật độ chất lỏng thấp tới 0,25 S.G.

Ửng Dụng

  • Ứng dụng chuyển đổi mức phao cao, thấp và trung gian cho xe tăng và các loại tàu khác
  • Nhiều loại chất lỏng có mật độ tối thiểu 0,25 S.G.
  • Side gắn trên tàu
  • Một số hình dạng mở rộng nổi đặc biệt
  • NGÀNH CÔNG NGHIỆP
  • Nước / nước thải
  • Hóa chất
  • Sử dụng biển
  • Nhiều người khác

Các Model tham khảo :

Model Number Order Code
FF10BHM  FFX10000-A1HAKB540B
FF10CEM  FFX10000-A1HAKB140C
FF10CEQ  FFX10000-A1HAAB101C
FF10CLO  FFX10000-A1HAZ0000C
FF10DFM  FFX10000-A1HAKB240D
FF10DFQ  FFX10000-A1HAAB201D
FF15HEQ  FFX10000-A2ZAAB101F
FF12CEM  FFX10000-B1HAKB140C
FF20DFQ  FFX10200-A1HAAB201D
FF20DLO  FFX10200-A1HAZ0000D
FF70CEQ  
FF70CFM  
FF70DFM  
FF70DFQ  
FF20BHM  FFX10200-A1HAKB540B
FF20CEM  FFX10200-A1HAKB140C
FF20CEQ  FFX10200-A1HAAB101C
FF20DFM  FFX10200-A1HAKB240D
FF40DFM  FFX10000-A5HAKB240D
FF45DFM  FFX10200-A5HAKB240D
FF50DFM  FFX10000-A4HAKB240D
FF55DFM  FFX10200-A4HAKB240D
FF71BHM  
FF71CEM  
FF71CFM  
FF71DFM  
FF73CLO  
FF73GLO  
FF74DFM  
FF75DFM  
FF81E FFX10000-A30ABJ282E18  
FF90CLO FFX10000-A6HAZ0000C  
FF30A3Q FFX10100-A70AAA901A  
FF62DFM FFX10800-A1HAKB240D  
FF80EFM FFX10000-A3GAKB240E18  
FFX1001C-A1MAKB540B  
FFX1001C-A1MAAB101C  
FFX1001C-A1MAAB240C  
FFX1001C-A1MAAB240D  
FFX1001C-A1MAAB201D  
FFX1001C-A5MAKB240D  
FFX1001C-A1MAKB140C  
FFX1001C-A1MAKB240C  
FFX1001C-A1MAKB240D  
FFX1001C-A6MAZ0000C  
FFX1001C-A6MAZ0000G