chuyen-doi-muc-quang-hoc-sd20p-sd20g-sd204.png

Bộ chuyển đổi mức quang học D Series
Bộ chuyển đổi mức quang học SD Series sử dụng nguyên lý phản xạ ánh sáng trong lăng kính để cảm nhận sự vắng mặt hoặc sự hiện diện của chất lỏng tại điểm lắp đặt cảm biến trong bể, đường ống hoặc loại thùng chứa khác.

Ứng Dụng :

  • Máy bảo vệ mức chất lỏng
  • Phát hiện mức cao và thấp trong các hệ thống làm lạnh điều hòa không khí
  • Duy trì mức hồ chứa trong hệ thống thủy lực
  • Hệ thống ô tô
  • NGÀNH CÔNG NGHIỆP
  • HVAC
  • Dược phẩm
  • Quy trình công nghiệp
  • Ô tô
  • Khác

                              MODEL NUMBER / ORDER CODE COMPARISON TABLE

Model Number Order Code
SD20P SDX1003A-----11
SD20G  SDX1003A----35
SD204  SDX1003A-----MA
SD206  SDX1003A-----MB
SD215  SDX1003A-----MA
SD217  SDX1003A-----MA
SD220 SDX4003A

 

SDXAA1X-0016 SDXAM1A-MAA5030001
SDXAA1X-0009 SDXAM1A-MAA5070001
SDXAA1X-0010 SDXAM1A-MPJ2820001
SDXAA1X-0013 SDXAM1A-MAA5010001
SDXAA1X-0014 SDXAM1A-MAA5030002

 

Part number Connector  
PC312-1221415M01 5m -25 ~ +90BC IP67
PC312-1221422M01 2m -25 ~ +80BC IP67
PC312-2101422M01 2m -25 ~ +80BC IP67
PC312-2101425M01 5m -25 ~ +80BC IP67
PC312-2101421001 10m -25 ~ +80BC IP67