linear-servo-actuator-electric-high-performance-860-series.png

Thiết bị truyền động servo tuyến tính tiêu chuẩn Moog giới thiệu dòng 890 của nó. Được thiết kế với các vật liệu chất lượng để đảm bảo kết quả hiệu quả cao cho cùng một tải trọng. Được chứng minh là chi phí sở hữu thấp do thiết kế vít ma sát bóng thấp hơn trong một gói nhỏ gọn. Đảm bảo sự ổn định lâu dài - tối đa hai lần - do xếp hạng tải động cao hơn do lựa chọn, chế biến và thiết kế vật liệu hiệu suất cao. Lưu ý với việc cài đặt dễ dàng tạo thời gian ngừng hoạt động ít hơn vì vậy bạn có thể trực tuyến nhanh hơn vì các tùy chọn lắp không yêu cầu loại bỏ thanh tie, mặt bích phía trước, lỗ sau và chống xoay đều góp phần cài đặt đơn giản hơn.